Обучение за работа с флуорирани парникови газове на МПС

Начало на курса
11 Март 2023
Краен срок за записване
10 Март 2023

 

На 11.03.2023 г. от 9:30 часа ще проведем обучение за работа с флуорирани парникови газове на МПС. Обучението се провежда съгласно мерките по Регламент (ЕО) 307/2008 г. и в съответствие с Регламент (ЕС) 517/2014 и включва теоретична и практическа част.
След успешното му преминаване Вие ще получите Удостоверение, издадено от ЦПО към „Рувекс“ АД, и Документ за правоспособност с валидност 5 години, който се издава от Българската Браншова Камара по Машиностроене.
Цената на обучението е 160.00 лв.
За да се включите в курса е необходимо да ни предоставите следните документи:
- Копие на диплома за завършено минимум средно образование;
- 1 бр. снимка паспортен формат.
 

Форма за записване