Oбучение за придобиване/потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност

Начало на курса
31 May 2023
Краен срок за записване
30 May 2023

Oбучението за придобиване/потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност ще се проведе на 31.05.2023 г.

Обучението се извършва съгласно: ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Начален час: 18:00 часа

Цена: 60.00 лв.

Форма на обучението: онлайн

Документът,  който ще получите при успешно завършване на обучението е Удостоверение за квалификационна група по електробезопасност.

Притежаването на квалификационна група е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изискване за електротехническия персонал!

Форма за записване