Новини

08 Октомври 2015
От м. септември 2015 г. ЦПО към "Рувекс" АД членува в Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение. „Асоциация на лицензираните центрове за професионално обучение” е сдружение с...
07 Октомври 2015
ЦПО към "Рувекс" АД приключи изпълнението на три договора за провеждане на обучения за служители на община Костенец по Оперативна програма "Административен капацитет". Договорите бяха за изпълнение...
05 Август 2015
ЦПО към "Рувекс" АД приключи договори за провеждане на обучения по ключови компетентности, чуждоезикови и компютърни обучения със следните Възложители: - Община Видин: проект № М13-22-107/01.08.2014...
05 Август 2015
ЦПО към "Рувекс" АД приключи успешно изпълнението на договори за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения на служителите от специализираната администрация на...
25 Юни 2015
През изминалите месеци ЦПО към "Рувекс" АД успешно приключи няколко договора за предоставяне на услуги по обучение на служители от общински и централни админстрации по проекти, финансирани от...
25 Юни 2015
Окончателно приключииха всички дейности по договорите за обучение, сключени между "Рувекс" АД и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).  Обученията бяха разделени в две...
23 Април 2015
Център "Рувекс" стартира нова група по немски език за начинаещи (ниво А1). Курсът се провежда с начален час 18:30 по два или три дена в седмицата. Този график позволява в него да вземат участие...
07 Април 2015
Покана за участие Семинар на тема „Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти“
 Лектор: инж. Кристина...
06 Февруари 2015
Център за професионално обучение към „Рувекс” АД организира курс за придобиване на квалификация по професия „Заварчик”, специалност „Заваряване” и набира обучаеми за група, която ще започне...
23 Януари 2015
Център "Рувекс" стартира нова група по английски език за начинаещи (ниво А1). Курсът се провежда с начален час 18:30 по два или три дена в седмицата. Този график позволява в него да вземат участие...

Страници