44 contactPoint

Новини

От м. септември 2015 г. ЦПО към "Рувекс" АД членува в Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение.

„Асоциация на лицензираните центрове за професионално обучение” е сдружение с нестопанска цел, учредено от лицензирани центрове за...

ЦПО към "Рувекс" АД приключи изпълнението на три договора за провеждане на обучения за служители на община Костенец по Оперативна програма "Административен капацитет". Договорите бяха за изпълнение на на обществена поръчка „Предоставяне на услуги за провеждане на...

ЦПО към "Рувекс" АД стартира вечерни курсове по английски език за възрастни. Курсовете ще бъдат с начало м. октомври 2015 г.

Продължителност:            100 учебни часа на ниво
                 ...

ЦПО към "Рувекс" АД приключи договори за провеждане на обучения по ключови компетентности, чуждоезикови и компютърни обучения със следните Възложители:

- Община Видин: проект № М13-22-107/01.08.2014 г., „Повишаване на квалификацията на...

ЦПО към "Рувекс" АД приключи успешно изпълнението на договори за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения на служителите от специализираната администрация на Комисията за защита на личните данни в областта на управление на риска,...

През изминалите месеци ЦПО към "Рувекс" АД успешно приключи няколко договора за предоставяне на услуги по обучение на служители от общински и централни админстрации по проекти, финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритет 2.2 "...

Окончателно приключииха всички дейности по договорите за обучение, сключени между "Рувекс" АД и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). 

Обученията бяха разделени в две обособени позиции, от които Обособена позиция № 1 с предмет:...

Център "Рувекс" стартира нова група по немски език за начинаещи (ниво А1).

Курсът се провежда с начален час 18:30 по два или три дена в седмицата. Този график позволява в него да вземат участие работещи възрастни.

Английски език: ниво А1
...

Покана за участие

Семинар на тема „Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти“
 Лектор: инж. Кристина...

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД организира курс за придобиване на квалификация по професия „Заварчик”, специалност „Заваряване” и набира обучаеми за група, която ще започне обучение на 23 февруари 2015 г. Центърът е лицензиран от Националната...

Център "Рувекс" стартира нова група по английски език за начинаещи (ниво А1).

Курсът се провежда с начален час 18:30 по два или три дена в седмицата. Този график позволява в него да вземат участие работещи възрастни.

Английски език: ниво А1
...

ЦПО към Рувекс АД, стартира нова група по АНГЛИЙСИ ЕЗИК - НИВA А1, А2 и В1 по програмата "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" през месец Февруари 2015 г.


За повече информация и записване за курса:
телефон: 02/976 15 49 ; 0889 444 914