Новини

ЦПО към "Рувекс" АД се включи в новата инициатива на МОН - проектът "Твоят час", развиващ специфични знания, умения и компетентности на учениците, финансиран по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана...

Уважаеми приятели, партньори и клиенти, имаме удоволствието да обявим, че лицензията за извършване и удостоверяване на професионално обучение на Център за професионално обучение към "Рувекс" АД бе допълнена с още 20 професии! Сред тях са професиите "Компютърен аниматор...

Скъпи колеги, приятели, уважаеми клиенти,

Бихме желали да Ви информираме, че от 18 юли 2016 -...

"Рувекс" АД успешно приключи изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”. Проектът се финансира в рамките на Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия...

Център за професионално обучение към "Рувекс" АД е асоцииран член на Центъра за знания по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в сградите. Центърът е създаден в рамките на проектa  „BUILD UP Skills EnerPro“, финансиран по програмата...

“Рувекс” АД отправя ПОКАНА за номиниране на служители на администрацията и държавните предприятия за участие в БЕЗПЛАТНО обучение за планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия.

Участници: Допустими са всички представители на...

На 12 декември 2015 г. от 11:00 ч. в сградата на „Рувекс” АД  беше проведен откриващ семинар за представяне на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”. Проектът се финансира в рамките на Програма BG04...

„Рувекс” АД има удоволствието да Ви покани за участие в откриващ семинар за представяне на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”. Проектът се финансира в рамките на Програма BG04 “Eнергийна ефективност и...

 

Ruvex Corp. has signed a contract for the implementation of project Increasing the energy efficiency capacity of the administration, funded by ЕЕА GRANT SCHEME: BG04-04-05 "Training and education activities to increase the administrative...

 „Рувекс” АД подписа  договор за изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Грантова схема BG04-04-05...

В секция "Обучения" на сайта вече е активен онлайн тест за определяне на ниво на владеене на английски език за улеснение на желаещите да се обучават по английски език.
Тестът съдържа 45 затворени въпроса с различна трудност. След попълването му, нивото се определя по следната...

Ruvex SA via its licensed Vocational education and training centre, in partnership with Oddvar Sten Ronsen - Norwegian expert on the implementation of projects for the introduction of energy efficiency measures are among the approved beneficiaries of ЕЕА GRANT SCHEME: BG04-04...