Новини

Скъпи колеги, приятели, уважаеми клиенти,

Бихме желали да Ви информираме, че от 18 юли 2016 -...

"Рувекс" АД успешно приключи изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”. Проектът се финансира в рамките на Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия...

Център за професионално обучение към "Рувекс" АД е асоцииран член на Центъра за знания по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в сградите. Центърът е създаден в рамките на проектa  „BUILD UP Skills EnerPro“, финансиран по програмата...

“Рувекс” АД отправя ПОКАНА за номиниране на служители на администрацията и държавните предприятия за участие в БЕЗПЛАТНО обучение за планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия.

Участници: Допустими са всички представители на...

На 12 декември 2015 г. от 11:00 ч. в сградата на „Рувекс” АД  беше проведен откриващ семинар за представяне на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”. Проектът се финансира в рамките на Програма BG04...

„Рувекс” АД има удоволствието да Ви покани за участие в откриващ семинар за представяне на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”. Проектът се финансира в рамките на Програма BG04 “Eнергийна ефективност и...

 „Рувекс” АД подписа  договор за изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Грантова схема BG04-04-05...

 „Рувекс” АД подписа  договор за изпълнение на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Грантова схема BG04-04-05...

В секция "Обучения" на сайта вече е активен онлайн тест за определяне на ниво на владеене на английски език за улеснение на желаещите да се обучават по английски език.
Тестът съдържа 45 затворени въпроса с различна трудност. След попълването му, нивото се определя по следната...

"Рувекс" АД чрез Центъра за професионално обучение, в партньорство с Одвар Стен Ронсен - норвежки експерт по изпълнение на проекти за въвеждане на мерки по енергийна ефективност, са сред одобрените бенефициенти по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05 „Обучения и...

"Рувекс" АД чрез Центъра за професионално обучение, в партньорство с Одвар Стен Ронсен - норвежки експерт по изпълнение на проекти за въвеждане на мерки по енергийна ефективност, са сред одобрените бенефициенти по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05 „Обучения и...

От м. септември 2015 г. ЦПО към "Рувекс" АД членува в Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение.

„Асоциация на лицензираните центрове за професионално обучение” е сдружение с нестопанска цел, учредено от лицензирани центрове за...